BIM: efficient en beter bouwen

BIM Management

De BIM-regisseur binnen KPMS is de spin in het web voor het BIM bouwproject. Als onafhankelijke adviseur beheert en schrijft zij samen met de opdrachtgever het BIM-protocol. Ook weet de BIM-regisseur waarop gelet moet worden bij de aanbesteding van het project, zodat de voorschriften en gestelde eisen gewaarborgd zijn in de contractstukken. De BIM-regisseur bekijkt en begeleidt vanuit een overall view het gehele BIM-project en stuurt de BIM-Coördinatoren aan. Tevens zorgt de BIM-regisseur ervoor dat er een integraal ontwerp gemaakt wordt. Vanuit KPMS kunnen wij u (op projectbasis) een deskundige adviseur leveren die u kan ondersteunen en begeleiden bij het succesvol opzetten en uitwerken van een BIM-project, zonder dat u alle kennis zelf in huis hoeft te hebben.

BIM Coördinatie

Tijdens het BIM-proces is een hoge mate van samenwerking vereist, welke in goede banen geleid zal moeten worden. De verhoudingen tussen de verschillende disciplines zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, maar de daadwerkelijke afstemming zal gecoördineerd moeten worden. Om vast te stellen of het model voldoet aan de BIM Basis ILS en de ILS van de opdrachtgever dient het model gecontroleerd te worden. Met behulp van speciale software kunnen we vaststellen of dit ook het geval is. Daarnaast dient het model geclasht te worden. Hierbij wordt er gekeken of er geen dubbelingen en knelpunten aanwezig zijn. Een knelpunt kan bijvoorbeeld een leiding zijn die door een muur heenloopt, en waar geen sparingsvoorziening voor is getroffen. KPMS kan voor u de Model Validatie & Clash Controle uitvoeren en door middel van een overzichtelijk rapport inzage geven wat de stand van zaken is van het betreffende model.

BIM Modelleur

KPMS kan modelleer- en tekenwerkzaamheden uitvoeren in verschillende projectfases:
• VO (Voorlopig Ontwerp)
• DO (Definitief Ontwerp)
• TO (Technisch Ontwerp)
• UO (Uitvoering Ontwerp)
• As Built

Daarnaast kunnen wij u helpen bij het opzetten van een Revit template. Een Revit template dient als startpunt van uw 3D/BIM project. Hierin zijn een aantal zaken geregeld die het modelleren sneller en eenvoudiger maken. Standaard families en veel gebruikte families kunnen hierin worden geplaatst, zodat u nooit meer hoeft te zoeken. Tevens kunnen standaard sheets (2D tekeningen) worden geconfigureerd en uitrekstaten worden gedefinieerd. KPMS kan u adviseren over het inrichten van Revit templates en deze indien gewenst voor u maken.

De meerwaarde van BIM

In het BIM proces zijn vier fases of werkgebieden te definiëren

1. Opstellen BIM protocol

Vastleggen van alle materie op het gebied van wie, wat , waar, waarom en hoe de verschillende partijen met elkaar de bouw van het object gaan faciliteren).

2. Vormgeven ontwerp

Binnen de BIM- systematiek wordt er zowel voor bestaande bouw (Pointcloud) als bij nieuwbouw (Revit) een 3D model ontworpen waarin alle individuele onderdelen te signaleren en te definiëren zijn. Meerwaarde: een beter en vollediger beeld dankzij een optimale visualisatie van het object.

3. Toezicht op bouwproces

Door het BIM protocol en de goede digitale opzet van het 3D ontwerp is het voor ons mogelijk om een hoge servicegraad te bieden tijdens het daadwerkelijke bouwproces. KPMS verzorgt voor opdrachtgevers de regie tijdens de cruciale bouwfase en zorgt er voor dat projectleiders en opdrachtgevers “BIM-vaardig” worden. Hierdoor kunnen processen en activiteiten op de juiste manier worden gevalideerd? Meerwaarde: lagere faalkosten tijdens het bouwtraject.

4. Beheer en onderhoud

Met het werken binnen BIM ontstaat er een zeer uitgebreid en gedetailleerd digitaal dossier van het object. Hierdoor is de opdrachtgever beter het beheerproces te managen en in staat de juiste data aan te wenden voor het nemen van beslissingen. Eventuele mutaties aan het object zijn eenvoudig aan te passen waardoor er altijd een actueel beeld is van de huidige situatie. Dit maakt dat de onderhoudsbehoefte op ieder gewest moment in beeld te brengen is en zorgt voor grip op de TCO. Meerwaarde: verbetering van het informatie management van het object

Waarom wij werken met BIM

Pijler

1

Lagere faalkosten tijdens het bouwproject

Pijler

2

Optimaal inzicht in het 3d ontwerp

Pijler

3

Alle betrokken partijen werken vanuit 1 model

Pijler

4

Optimaal informatie management bij beheer object

  • Meer dan 50 bouwexperts via één contactpersoon
  • Opdrachtgever centraal in het bouwproces
  • Expertise binnen elk vakgebied
  • Werken volgens een inzichtelijk proces
  • Helder inzicht en grip op exploitatiekosten