Energielabel

Nieuwbouw

Tot 1 januari 2021 was het verplicht om bij aanvraag van een omgevingsvergunning een EPC-berekening te laten uitvoeren. Hiermee werd getoetst of er werd voldaan aan de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. Per 1 januari 2021 moet er voor nieuwbouw bij de vergunningaanvraag net als bij bestaande bouw een energielabel worden opgesteld. Bij oplevering wordt getoetst of het gebouw is opgeleverd zoals tijdens de vergunningaanvraag is bepaald. Eventuele afwijkingen worden doorgerekend en vervolgens wordt er een energielabel afgegeven. Op deze manier is voor nieuwbouw en bestaande bouw de wijze van het vaststellen van de energieprestatie gelijkgetrokken.

Eenvoudig label voor bestaande bouw

Voor bestaande woningen was het tot 1 januari 2021 mogelijk om een eenvoudig energielabel zelf via internet aan te vragen voor een relatief laag bedrag. Met de komst van de nieuwe methodiek is dit niet meer mogelijk. Voor het vaststellen van het energielabel dient er nu altijd een adviseur bij uw woning langs te komen om een opname te doen. De werkzaamheden die de adviseur uitvoert worden jaarlijks gecontroleerd door een externe partij, met als doel de kwaliteit van het werk te waarborgen.
Onze Energieprestatie- adviseurs ondersteunen u graag met een opname of een update van uw energielabel.

Energielabel Utiliteit

Heeft u een bedrijfspand dat u wilt verkopen of verhuren? Ook dan heeft u een energielabel nodig indien het één of meer van de volgende functies betreft:
• Kantoor
• Gezondheidszorg (klinisch & niet-klinisch)
• Bijeenkomst
• Onderwijs
• Sport
• Logies
• Cel- en winkelfunctie

Energielabel C voor kantoren

De label C-verplichting is vastgelegd in artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012 en houdt in dat een kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 moet beschikken over een energielabel van minimaal niveau C. Voor kantoren die hier niet aan voldoen, dreigt een sluiting door de gemeente. Er gelden echter een aantal uitzonderingen. Zo is de verplichting alleen van toepassing op gebouwen die minimaal voor 50% uit kantoor bestaan en dient het kantoordeel minimaal 100m2 te zijn.

Heeft uw bedrijfspand een label D of lager, dan kunnen wij u adviseren welke maatregelen getroffen dienen te worden om alsnog een label C of hoger te behalen. Wij kunnen daarnaast ook de uitvoering van de maatregelen voor u verzorgen.

Nadat de maatregelen zijn uitgevoerd is er meestal een tweede bezoek nodig, waarbij wij het energielabel C of hoger voor u registreren, zodat er aan alle verplichtingen is voldaan.

Label A in 2030

Vanaf 2030 moeten alle gebouwen verplicht voorzien zijn van energielabel A. Samen met u kunnen wij een routekaart opstellen en bepalen welke maatregelen toegepast kunnen worden. Dit kunnen wij zo voor u inrichten dat u in 2023 voldoet aan de label C-verplichting en u in 2030 voorzien bent van het verplichte label A.

Controle op energielabels
De inspectie leefomgeving en transport (ILT) controleert of er wordt voldaan aan de verplichting tot het hebben van een energielabel en legt eventueel een boete op. Een energielabel is 10 jaar geldig.

Energielabels woningen

Bij verkoop van uw woning is een geldig energielabel verplicht. Om uw woning te mogen adverteren voor verkoop dient er ook een geldig energielabel aanwezig te zijn. Onze Energieprestatie- adviseur komt bij u langs om de woning op te nemen en gegevens te verzamelen. Tevens maakt hij een aantal foto’s, als een verplicht onderdeel van de geldende norm. Vervolgens zal hij de gegevens op kantoor uitwerken en ontvangt u het label per e-mail. Dit gebeurt doorgaans binnen één week na de opname. In overleg kan het label ook met spoed worden geleverd. De tijdsduur van het opnemen van het energielabel is afhankelijk van de complexiteit van de woning en de vorm. De opnametijd bedraagt minimaal drie kwartier tot maximaal 2 uren.

  • Meer dan 50 bouwexperts via één contactpersoon
  • Opdrachtgever centraal in het bouwproces
  • Expertise binnen elk vakgebied
  • Werken volgens een inzichtelijk proces
  • Helder inzicht en grip op exploitatiekosten