Zekerheid door denkkracht.

Bouwen blijft in de ogen van KPMS echt mensenwerk. Ieder bouwproject steunt op de expertise en de gedrevenheid van mensen. Onze experts staan gedurende het hele proces nuchter maar sterk betrokken aan uw zijde. Hiermee koppelt KPMS jarenlange ervaring aan jeugdige gedrevenheid.

Door de toewijding en kennis die daaruit voortvloeit, zijn wij dagelijks in staat om onze opdrachtgevers een gevoel van zekerheid en vertrouwen mee te geven.

Ons verhaal

Onze sectoren

Als het om bouwen gaat, delen wij graag onze kennis. De denkkracht van KPMS overschrijdt hierin de grenzen van veel verschillende sectoren. Hieronder vind u een greep uit de werkvelden waarin wij voor u iets kunnen betekenen.

Alle sectoren
"KPMS heeft zonder problemen de volledige begeleiding van het project op zich genomen. Op deze manier hebben ze volledig weten te ontzorgen."

Klaas Houwer - HEMA Emmeloord, Urk,  Burgum, Oosterwolde & Gorredijk


#HEMA Gorredijk: omvangrijke nieuw- en verbouw

Opdracht:

  • Verbouwing HEMA Gorredijk
Bekijk deze case!

De vier pijlers voor een goed bouwproces

Vanuit onze jarenlange ervaring weten wij dat een goed bouwproces steunt op een aantal terugkerende elementen. Deze cruciale onderdelen in het proces zijn verworden tot vier pijlers waarop een efficiënt en doelmatig bouwproces rust. Wij noemen dat: BOUW slimmer.

Pijler

1

Opdrachtgever
staat centraal
in het
bouwproces

Pijler

2

Expertise
binnen elk
vakgebied
wordt benut

Pijler

3

Werken
volgens een
inzichtelijk
proces

Pijler

4

Excellente
voorbereiding voor
efficiëntie gedurende
het proces

Ook slimmer bouwen?
  • Meer dan 50 bouwexperts via één contactpersoon
  • Opdrachtgever centraal in het bouwproces
  • Expertise binnen elk vakgebied
  • Werken volgens een inzichtelijk proces
  • Helder inzicht en grip op exploitatiekosten