Nylân Leeuwarden

KPMS heeft de bouwbegeleiding van de verbetering van 448 appartementen in de wijk Nylân te Leeuwarden op zich genomen. De opdrachtgever was WoonFriesland, het sociaal verhuurbedrijf dat zich samen met huurders, huurdersorganisatie, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties elke dag inzet voor goed en betaalbaar wonen. Bij het beheer van zo’n twintigduizend sociale huurwoningen in Friesland en op de Waddeneilanden wordt altijd gestreefd naar balans in kwaliteit, duurzaamheid en wooncomfort.

Het project

De 448 woningen in de wijk Nylân zijn gemoderniseerd en ingericht met het oog op een lager energieverbruik. Zo zijn aan de binnenkant onder andere de badkamers, keukens, toiletten en de begane grondvloeren aangepakt. Daarnaast is het dak vernieuwd en zijn de appartementen aan de buitenkant van nieuwe kunststof kozijnen voorzien en is er schilderwerk uitgevoerd. Ook zijn er verschillende energiebesparende maatregelen getroffen; alle woningen hebben HR++ beglazing en een nieuwe HR-ketel gekregen en op het vernieuwde dak zijn zonnepanelen geplaatst. De gehele kwaliteitsverbetering – in combinatie met het binnen onderhoud en de energiebesparende maatregelen – is goed verlopen; zonder financiële impact voor de bewoners. 

Bouwproces

Na een uitgebreide voorbereiding en het vaststellen van de financiële begroting, is vanuit KPMS de bouwbegeleiding van dit project in juli 2018 gestart. KPMS heeft toezicht gehouden op de kwaliteit, het budget, de planning en uitvoering omtrent de werkzaamheden aan de woningen. Een specifiek onderdeel was de verbetering van de begane-grondvloeren. Hierbij is gekozen voor het toepassen van schuimbeton, vanwege de constructieve en isolerende functie. Dit vormde een extra uitdaging met grote impact voor de bewoners, maar is snel en goed verlopen dankzij de prettige samenwerking met alle betrokken partijen. Het project is in zijn geheel volgens planning verlopen, alle woningen zijn gemoderniseerd en energetisch verbeterd; de oplevering heeft volgens planning plaatsgevonden in november 2019.

Maurice Endeman | WoonFriesland

“We hebben een verbeteringsslag doorgevoerd bij 448 appartementen in de wijk Nylân, waarbij het draaide om verbetering van het comfort, de kwaliteit – zowel buiten en binnen – en de energetische prestaties van de woningen. Alle appartementen – naast en boven elkaar –  werden tegelijk aangepakt. Dankzij Wytze Stoker van KPMS Bouwadvies is dit project goed aangestuurd en binnen de gestelde kaders uitgevoerd. Wytze had helder voor ogen wat de wensen waren en wist deze heel goed te vertalen richting de uitvoerende partij. Hij heeft kritisch naar het project en de wijze van uitvoering gekeken, en hij schroomde niet om duidelijk aan te geven wanneer de dingen nét even anders moesten waardoor problemen voorkomen werden. Daarnaast zijn alle bewoners erg tevreden met het resultaat dat zonder teveel overlast tot stand is gekomen. Een heel belangrijk gegeven! Kortom, wij zijn erg te spreken over deze samenwerking.”

  • Meer dan 50 bouwexperts via één contactpersoon
  • Opdrachtgever centraal in het bouwproces
  • Expertise binnen elk vakgebied
  • Werken volgens een inzichtelijk proces
  • Helder inzicht en grip op exploitatiekosten