Ziekenhuis Tjongerschans en zorgorganisatie Meriant

Ziekenhuis Tjongerschans en zorgorganisatie Meriant (onderdeel van Zorggroep Alliade) hebben op het ziekenhuisterrein in Heerenveen een expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg gebouwd. Binnen dit expertisecentrum worden de geriatrische revalidatieafdeling van Meriant en de klinische geriatrieafdeling van Tjongerschans gevestigd. Naar een ontwerp van Architectenbureau Van Manen en Zwart is dit expertisecentrum volledig gebaseerd op het bieden van optimale zorg voor kwetsbare ouderen. KPMS heeft voor dit project de bouwbegeleiding uitgevoerd en er mede op toegezien dat de nieuwbouw van ca. 5.000m² uiteindelijk optimaal aansluit op de wensen van de verschillende gebruikers.

De nieuwbouw behelsde onder andere vier verpleegafdelingen (totaal 58 kamers), ruimte(s) voor revalidatieoefeningen, behandelkamers en een sportcafé waarin zowel  patiënten als bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. KPMS werd voor dit nieuwbouwproject gevraagd vanuit eerdere samenwerkingen bij verschillende bouwprojecten. Bij dit project binnen het ziekenhuis heeft KPMS zich bezig gehouden met de bouwbegeleiding tot en met het verzekeren van het ongestoord continueren van de vaak kritische bedrijfsprocessen binnen het ziekenhuis.

Het hele bouwproces is probleemloos verlopen dankzij de soepele samenwerking met de betrokken bouwpartners, brandweer, gemeente en uiteraard de opdrachtgever zelf.

Reinier Homma, de betrokkene vanuit KPMS, was mede verantwoordelijk voor menig overleg waarbij de specifieke eisen voor de gebruikers centraal stonden: “Om te zorgen dat dit gebouw maximaal aansluit bij gebruiker, moesten we met name op interieurgebied veel afstemmen op deze doelgroep. Minder mobiele mensen die moeten revalideren; dat vraagt om een geheel andere beleving.

Engelien Bosma – Schraa | adviseur zorg en innovatie, ziekenhuis Tjongerschans

“De samenwerking met KPMS is pas bij het begin van de realisatiefase gestart. Omdat we met veel verschillende partijen samenwerken, is het fijn om één vaste bouwbegeleider te hebben. Deze heeft het overzicht en kan snel bijsturen wanneer nodig. De samenwerking met Reinier verloopt prettig en soepel, hij is altijd goed bereikbaar waardoor we snel kunnen schakelen.”

  • Meer dan 50 bouwexperts via één contactpersoon
  • Opdrachtgever centraal in het bouwproces
  • Expertise binnen elk vakgebied
  • Werken volgens een inzichtelijk proces
  • Helder inzicht en grip op exploitatiekosten