Jurriens Noord

Restaureren is vakmanschap. Jurriens Noord – per 1 mei 2016 onderdeel van Frise Bouwgroep –  vormt op dit gebied een waar begrip in Noord Nederland. Maar ook als het aankomt op herbestemming, verbouw, renovatie, onderhoud en uitvoering combineert het bedrijf ruim 40 jaar ervaring met hedendaagse technieken en nieuwe inzichten. Dankzij vakmanschap en toegewijde medewerkers met een hart voor de zaak en liefde voor hun vak, wordt er bij Jurriens Noord gefocust op kwaliteit en een excellente uitvoering.

Het project

Voor Jurriens Noord is KPMS betrokken geweest bij de renovatie van een watertoren in Groningen. Er zijn commerciële ruimtes in het watervat gecreëerd en de gehele staalconstructie is behandeld. Zowel het metselwerk van de bovenbouw als het zinken dak is vervangen en er zijn beneden rondom de watertoren kantoorruimtes gecreëerd. Tevens is er een buitenlift geplaatst.

Case proces

KPMS heeft bij deze projecten de werkvoorbereiding op zich genomen. Daarbij kwamen verschillende delen van expertises aan bod, waaronder: contractvorming naar onderaannemers, financiële bewaking, het registreren en uitwerken van meer-en minderwerk, plannen, document-bewaking, het uitzoeken en bestellen van materialen en onderdelen, het meedenken in uitvoeringsmethodes en het controleren van tekenwerk. Ook door middel van het overleg met opdrachtgevers – bijwonen en verslaglegging van werk- en bouwvergaderingen – en het maken van werktekeningen, was KPMS bij deze projecten de rechterhand van de projectleider Jurriens.

Ernest Jager – Jurriens Noord:

“KPMS is voor ons een flexibele schil binnen de werkvoorbereiding en ondersteuning geweest. KPMS beschikt over de juiste kennis en is op elk vlak zeer vakbekwaam. Ze denken in alles heel breed mee; zo letten ze ten alle tijden op het budget. KPMS is altijd kritisch op de kwaliteit, iets waarmee KPMS als partij zich onderscheidt en het verschil maakt. Dankzij kwalitatief sterk personeel spelen ze overal goed op in”

KPMS heeft bij ons het idee gewekt dat het belangrijk is om zelf voor een gezonde basis in werkvoorbereiding te zorgen. Zeker nu de wereld van de bouw steeds drukker wordt. De kennis die je samen opdoet, gaat namelijk verloren wanneer de werkvoorbereider naar een ander bedrijf gaat. Deze samenwerking heeft ons dus het belang laten inzien van de investering in een goede werkvoorbereider.”

  • Meer dan 50 bouwexperts via één contactpersoon
  • Opdrachtgever centraal in het bouwproces
  • Expertise binnen elk vakgebied
  • Werken volgens een inzichtelijk proces
  • Helder inzicht en grip op exploitatiekosten