Categorie: Nieuws

Bouwbegeleiding Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen

Ziekenhuis Tjongerschans en zorgorganisatie Meriant (onderdeel van Zorggroep Alliade), bouwen in 2018 op het ziekenhuisterrein in Heerenveen een expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg. Op woensdag 17 januari is het officiële startschot voor de nieuwbouw gegeven. Binnen dit expertisecentrum worden de geriatrische revalidatieafdeling van Meriant en de klinische geriatrieafdeling van Tjongerschans gevestigd. Dit expertisecentrum, naar een ontwerp van Architectenbureau Van Manen en Zwart, is volledig gebaseerd op het bieden van optimale zorg voor kwetsbare ouderen.

Een unieke constructie. “Door de noodzakelijke sloop van één van onze panden, moesten wij op zoek naar een nieuw onderkomen voor de geriatrische revalidatie. Tjongerschans wilde de klinische geriatrie uitbreiden en dat paste niet binnen de huidige muren van het ziekenhuis. Omdat de samenwerking tussen Alliade en Tjongerschans al jaren erg goed is, hebben we gekeken of we iets voor elkaar konden betekenen”, aldus Mieke Draijer, directeur medische zaken bij Zorggroep Alliade.

KPMS voert de bouwbegeleiding uit en ziet er mede op toe dat de nieuwbouw van ca. 5.000m² uiteindelijk optimaal aansluit op de wensen van de verschillende gebruikers. Dit varieert van het afstemmen van de installaties, domoticatoepassingen en maatmeubilair, tot ervoor zorgen dat de diverse – vaak kritische – bedrijfsprocessen van het ziekenhuis ongestoord kunnen continueren. De nieuwbouw behelst onder andere vier verpleegafdelingen (totaal 58 kamers), veel ruimte(s) voor revalidatieoefeningen, behandelkamers en een sportcafé waarin zowel klinische en poliklinische patiënten als bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.

Wanneer alles volgens planning verloopt, kan het gebouw begin 2019 in gebruik worden genomen.

Bekijk hier een impressie van het nieuwe gebouw:

 

Lees verder »

Bezoekerspaviljoen Park Vijversburg genomineerd voor de architectuurprijs van Nederland

De jury van de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) heeft het bezoekerspaviljoen Park Vijversburg te Tytsjerk genomineerd voor de architectuurprijs 2018! KPMS is betrokken geweest bij de totstandkoming van het paviljoen. In opdracht van Jurriens Noord heeft KPMS de projectcoördinatie voor Villa Vijversburg uitgevoerd.

Het paviljoen – ontworpen door de Japanse architect Junya Ishigami en de Rotterdamse architecte Marieke Kums – zoekt de grenzen van het mogelijke op. Door middel van hoogteverschillen zijn goede verhoudingen ten opzichte van de Villa tot stand gekomen. Uniek aan het gebouw is de draagconstructie, die volledig bestaat uit glazen wanden. Het ontwerp is gericht op versterking van de ervaring van het park en sluit aan bij de natuurlijke lijnen ervan. Zo biedt het paviljoen een optimale beleving aan de bezoeker.

Breng ook uw stem uit op de site https://www.gebouwvanhetjaar.nl/publieksprijs-2018/

Lees verder »

Mooi werk is teamwerk: balkoninspecties

Naar aanleiding van het bezwijken van een galerijplaat aan de Antillenflat in Leeuwarden, is er per 1 januari 2016 een wettelijke onderzoeksplicht ingesteld voor eigenaren van woongebouwen die voor 1975 gebouwd zijn. Het doel hiervan is het controleren van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloerconstructies. Het gaat hierbij om zeer belangrijk en complex onderzoek, aangezien eventuele constructiefouten de veiligheid in het geding kunnen brengen. Daarom is een gedegen aanpak van groot belang. KPMS voert dit verantwoordelijke onderzoek uit en beoordeelt op uniforme wijze de constructieve veiligheid. Jans Popken en Johnny Onrust werken hierbij samen als een team. We spraken Jans (senior) en Johnny (junior) over de kracht van nieuwe versus oude kennis.


Verschil in leeftijd biedt verschillende inzichten

De medewerkers van KPMS staan open voor het verhaal van elkaar – ongeacht leeftijd en ervaring  – en bieden daarmee ruimte voor ieder zijn inbreng. Een gegeven wat resulteert in verschillende inzichten. “Als schoolverlater ben ik ’vers’ van de pers en daarmee op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op opleidingsniveau, zoals onderzoeken, rapporteren en samenvatten”, aldus Johnny. “Bij de ‘ervaren’ senior merk je in sommige gevallen dat deze nog terugvalt op zijn traditionele manier van werken en denken.” Waar Johnny in feite dus nog een onbeschreven blad is, komt er bij Jans een stuk meer (levens)ervaring om de hoek kijken: “Johnny is erg onbevangen, die stapt overal fris op af. Ikzelf denk vanuit mijn ervaring meestal goed na over hoe mensen op zaken reageren; ik weet goed hoe ik iets moet brengen in het contact met klanten”, vertelt Jans.

Leren van elkaar 

De combinatie van deze (soms) verschillende denkwijzen leidt tot een oplossing voor elke situatie of probleem. Johnny: “we kunnen kritisch naar het werk van de ander kijken en dit gezamenlijk doornemen. Er is daadwerkelijk ruimte om de opmerkingen van elkaar te verwerken of toe te passen en dit leidt tot beter resultaat.” De mannen hebben in dit opzicht dus een positieve uitwerking op elkaar. “We leren zeker van elkaar”, aldus Jans. “Johnny is ontzettend enthousiast maar mist nog een stukje praktijkkennis. Aan de andere kant weet hij weer veel van over de gang van zaken buiten de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van theorie en onderzoeken. Zo vullen we elkaar dus goed aan in onze samenwerking.”

Synergie in denken

Los van de verschillen is er ook een synergie te ontdekken in de denkwijze van de Jans en Johnny. Zo worden oplossingen gezamenlijk uitgedacht tot een uitvoerbaar én goed werkbaar plan. Zo geeft Johnny het voorbeeld van het rapporteren van bepaalde werken: “op zo’n moment denken we echt samen na over hoe we het systeem kunnen vereenvoudigen door het bijvoorbeeld te automatiseren.”

De meerwaarde van het combineren van de ‘onervaren’ junior met de ‘ervaren’ senior

De verschillende invalshoeken brengen dus verschillende ervaringen bij elkaar; zo komt de theorie mooi samen met de praktijk waaruit de beste conclusies getrokken worden. Jans legt uit: “Wanneer je bepaalde gegevens interpreteert, moet je niet alleen naar de resultaten kijken maar ook stilstaan bij wat er echt gebeurt. Hoe is iets gemaakt, hoe wordt het gebruikt? Iemand met veel ervaring staat daar eerder bij stil dan iemand die net van school komt en nog vooral afgaat op resultaten vanuit metingen.” Voor de juiste interpretaties is de samenwerking tussen deze twee dus erg belangrijk. Johnny beaamt dit: “Door de volle rugzak aan kennis en ervaring van Jans in combinatie met mijn kneedbaarheid en creativiteit vormen we een heel goed team, waarbij we ook nog veel leren van elkaar. Kortom: “Mooi werk is teamwerk!’’

Lees verder »

HEMA Amsterdam: Van Kalvertoren naar Kalverpassage

Aan het eind van de Kalverstraat – hartje Amsterdam – vond je voorheen winkelcentrum de Kalvertoren. Dit gebouw is na 20 jaar grondig vernieuwd én heeft een naamsverandering ondergaan. De opdracht vanuit De Kroonenberg Groep was om het winkelcentrum meer deel uit laten maken van de omgeving en een prominentere plek te geven. Dit heeft geleid een compleet nieuwe uitstraling, waardoor het winkelende publiek wordt geactiveerd om via een vernieuwde entree de ‘Kalverpassage’ te betreden. Als onderdeel van deze grootschalige renovatie is ook de HEMA winkel verbouwd. Deze is geheel vernieuwd en volgens de laatste formule ingericht. Jarco Brand (KPMS) vertelt over verschillende elementen in het tot stand komen van dit resultaat: van de samenwerking met partijen als BAM en logistiek interessante uitdagingen.

Impact

Het voornaamste doel van de verbouwing van het winkelcentrum was om de doorstroom van bezoekers te verbeteren. Brand: “Er is een uitnodigend geheel gecreëerd. Zo voert de open voorgevel je geleidelijk de passage in. Ook de lijnen van de pui zijn veranderd in een vloeiend geheel. De passage vloeit over van breed naar smal, een stuk toegankelijker dan een smalle doorgang.” Doordat ook de begane grond werd aangepast kreeg men te maken met de impact van het verwijderen en plaatsen van grote beton- en staalkolommen, óók in de HEMA. Maar ook het verschuiven van complete roltrap-gebieden en het veranderen van de entree zorgde voor raakvlakken tussen KPMS en BAM; die verantwoordelijk was voor het overkoepelende bouwproject. “Er waren veel onderdelen binnen het project met een duidelijke impact voor de Hema”, aldus Brand.

Raakvlakken

Jarco Brand

Jarco Brand

Binnen de verbouwing van de Hema -en het beoordelen van de eventuele gevolgen hiervan- heeft KPMS een grote bijdrage geleverd op het gebied van bouwkundige kennis en advies. Brand: “De HEMA beschikt zelf wel over projectmanagers met het oog op het verbouwen van de winkel, maar deze hebben een hele andere achtergrond, meer gericht op ‘pure retail’ zoals kassa’s en stellingen.” Zodoende vulde KPMS ook op die manier het geheel mooi aan.

 

Wat betreft de samenwerking tussen KPMS en BAM: in eerste instantie lijkt het logisch dat KPMS en BAM in aparte fases aan zowel de Kalverpassage als de HEMA hebben gewerkt. Echter, niets is minder waar. Volgens Brand zou dit zeer onhandig zijn geweest en was daarom dus niet de bedoeling: “Je kunt zo’n winkel niet even stilleggen, dat was wat het zo complex maakte,.”  Binnen het grote filiaal werken talloze mensen die uiteraard hun werk wel moeten kunnen uitoefenen. Conclusie: een sterke tijdsdruk. “We gingen dus gelijk op met BAM, het project moest snel klaar om financieel gezond te blijven”, aldus Brand. Dit betekende werkzaamheden met veel raakvlakken die in goede banen geleid diende te worden. Door deze coördinatie ontstond er een sterke wederzijdse betrokkenheid: bijvoorbeeld op het vlak van het realiseren van bijzondere constructies, zoals de betonkolommen. “Samen waren we verantwoordelijk voor een optimale veiligheid. Super uitdagend, in de positieve zin van het woord. Het is juist het samen zoeken naar de beste mogelijkheden en oplossingen wat dit tot zo’n leuk project maakt.” 

Uitdaging

Ook de binnenstedelijke ligging van het winkelcentrum droeg bij aan de complexiteit van het geheel. Qua locatie en logistiek stond KPMS voor een paar flinke uitdagingen: denk aan het laden en lossen op een dergelijke hotspot. Brand: “bij een bouwproject rondom een los (winkel)pand krijg je niet snel te maken met zulke bepalende omgevingsfactoren. De binnenstad van Amsterdam staat namelijk gelijk aan het rekening houden met allerlei factoren, zoals vergunningen.”  Maar, als Brand mag kiezen, gaat hij toch het liefste voor een omvangrijk project als de renovatie van de Kalvertoren. “Je krijgt de uitdaging om alles in een zo kort mogelijk tijdsbestek met elkaar te realiseren. Als we dat dan voor elkaar krijgen, dan ben ik gewoon heel erg trots!” 

Lees verder »

Speeddaten met KPMS

02 juni 2017

 

Woensdag 7 juni krijgen acht studenten Bouwkunde opnieuw de kans om  op ‘speeddate’ te gaan met een aantal bouwkundige bedrijven uit Groningen en Friesland. De studenten kunnen tijdens deze dag hun wensen en interesses aangeven en de bedrijven hebben de mogelijkheid om hun expertise, werkzaamheden en projecten te laten zien.

KPMS wil blijven innoveren en vond deze ‘nieuwe’ vorm van kennismaken tijdens de eerste editie een zeer leuke ervaring. Het is belangrijk voor de kwaliteit om nauwer contact te hebben met de mensen van de toekomst. Tijd dus voor een nieuw moment waarop mensen, met dezelfde interesse en -toekomstige- vakgebied, in één ruimte tot korte interessante gesprekjes komen!

Deze tweede editie zal plaatsvinden op de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Lees verder »