Categorie: Nieuws

KPMS sluit zich aan bij gebouwverduurzamer INNAX

KPMS sluit zich aan bij gebouwverduurzamer INNAX

Graag informeren wij u over een mooie ontwikkeling: KPMS is 1 december jl. onderdeel geworden van INNAX.

Ons bouwadviesbedrijf heeft sinds de oprichting in 2005 een mooie ontwikkeling doorgemaakt en is klaar voor een nieuwe fase. De aansluiting bij INNAX, een multidisciplinaire gebouwverduurzamer met vestigingen in Veenendaal, Heerenveen, Tilburg en Baarn, creëert nieuwe mogelijkheden voor zowel onze mensen als onze opdrachtgevers.

Samen het verschil maken

Dat de energietransitie enorme uitdagingen voor de gebouwde omgeving met zich meebrengt is geen verrassing meer. Samenwerking wordt steeds belangrijker om de beste integrale oplossingen aan te bieden. KPMS en INNAX zijn in dat opzicht een perfecte match om versneld de verduurzamingsopgave aan te gaan. Sinds 2005 staat KPMS voor oplossingsgerichtheid en betrokkenheid, daarin zien we veel overeenkomsten met de kernwaarden van INNAX.

Over INNAX

Duurzame gebouwen voor iedereen: dat is kort gezegd de missie van INNAX. Als onafhankelijke partner biedt INNAX oplossingen voor elke stap in het verduurzamingsproces: van dataverzameling en -analyse tot financiering, realisatie en monitoring. INNAX is Paris Proof Partner van de Dutch Green Building Council en zet zich in voor een Paris Proof gebouwde omgeving in 2040.

Lees verder »

Beheer en Onderhoud

Vorig jaar heeft de afdeling Beheer & Onderhoud van KPMS Bouwadvies weer diverse inspecties mogen uitvoeren en meerjarenonderhoudsplannen mogen verwezenlijken. Ondanks een jaar vol coronamaatregelen is KPMS ongehinderd doorgegaan.

 

Waterbedrijf Groningen, North Water en WLN

Voor Waterbedrijf Groningen, North Water en WLN zijn diverse NEN-2767 conditiemetingen uitgevoerd. Zo zijn alle gebouwen en het terrein van de nieuwe industriewaterzuivering van North Water in Garmerwolde opgenomen binnen ons beheersysteem. Voor de komende jaren kunnen wij het onderhoud van al deze gebouwen rapporteren, agenderen en budgetteren.
De afgelopen periode heeft KPMS naar aanleiding van diverse renovatieprojecten bij Waterbedrijf Groningen de onderhoudsplannen voor de pomplocaties Sellingen, De Groeve, Onnen en Nietap weer geheel up-to-date gemaakt. Vanuit de vernieuwde situatie is inzichtelijk geworden wat renovatie kan opleveren voor het toekomstige beheer en onderhoud.

 

Scholen

Voor Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen verzorgt KPMS Bouwadvies het jaarlijks opstellen van de onderhoudsbegrotingen, de coördinatie en de begeleiding van alle onderhoudswerkzaamheden. Met behulp van ons beheersysteem is er overzicht op al het planbare onderhoud en dagelijkse klachtenonderhoud. De schoollocaties kunnen eenvoudig via ons meldportal storingen en gebreken melden, hierdoor kan effectief gestuurd worden op het snel verhelpen van storingen of gebreken aan het gebouw of de gebouwsystemen.

Op de schoollocaties van SOOOG heeft KPMS de conditiescore van de gebouwen bepaald, hierbij is ook nadrukkelijk gekeken naar de toekomstwensen van de gebruikers. Daarnaast monitoren wij het energieverbruik zodat over langere termijn inzichtelijk blijft wat de te verwachte energiekosten bedragen per schoollocatie. Binnen de leslokalen wordt ook de luchtkwaliteit gemeten gedurende de lesdagen, zodoende heeft KPMS een duidelijk totaalbeeld van het functioneren van de diverse schoolgebouwen.

Vorig jaar mocht KPMS met trots ook het Esdal College als nieuwe opdrachtgever verwelkomen. Hiervoor hebben wij de eerste bouwkundige opnames en onderhoudsplannen afgerond van de schoollocaties van het Esdal College in Emmen, Klazienaveen, Borger en Oosterhesselen.

 

Omrin

Voor de bedrijfslocaties van afvalverwerker Omrin in Heerenveen heeft KPMS NEN-2767 inspecties, nieuwe meerjarenonderhoudsplannen en brandadviezen opgeleverd. Het jaar is afgesloten met een bouwkundige inspectie en betononderzoek aan het Overslagstation in Leeuwarden.

Lees verder »

Mijlpaal behaald: KPMS Bouwadvies is ISO-9001 gecertificeerd.

Op 4 april 2021 hebben wij het ISO-9001 certificaat in ontvangst mogen nemen. Voor ons is dit een mooie bevestiging over hoe wij denken en werken, daar zijn wij trots op!

Intern zijn de processen zo ingericht dat we continue bezig zijn met het verbeteren van onze dienstverlening. Daardoor kunnen wij onze klanten blijven ontzorgen bij ieder bouw-gerelateerd vraagstuk.

Ons motto is hoe dan ook “Zekerheid door Denkkracht”.

Lees verder »

Ramses Bekkenk van het KMC mountainbiketeam voltooit 750neChallenge

Ramses Bekkenk (43) heeft zichzelf uitgedaagd door in corona-tijd de zogenaamde 750neChallende aan te gaan. Bekkenk reed maar liefst drie bestaande Drentse mountainbikeroutes achter elkaar: de Bartje 200, de Drenthe 200 en de Hunebed 350. Op 14 juli 2020 voltooide hij na 37 uur en 30 minuten deze indrukwekkende mountainbiketocht.

Doorzettingsvermogen
In mei van dit jaar deed hij ook al een poging. Toen kwam er door fysiek ongemak in combinatie met de kou na 41 uur en 700 kilometer een einde aan zijn avontuur. Bekkenk liet het daar niet bij zitten; waar hij in mei de eindstreep niet bereikte, voltooide hij in juli alsnog de monstertocht van 750 km.

Altijd op zoek naar uitdagingen
Het lid van het KMC-mountainbiketeam staat erom bekend geen uitdaging uit de weg te gaan. Zo won hij al drie keer de 360NE Challenge, over 361 kilometer, door Zuid-Afrika. Ook was hij samen met Bram Rood de sterkste in de Offroad Finnmark over 700 kilometer en won hij al eens The Munga, een wedstrijd door Zuid Afrika over 1074 kilometer.

Herkenbare gedrevenheid
KPMS feliciteert Bekkenk en is onder de indruk van zijn prestatie, zelfs in tijden van corona en lockdown. KPMS is dan ook trots supporter van het KMC mountainbiketeam. De gedrevenheid waarmee KPMS de groei van het eigen bedrijf gerealiseerd heeft, sluit naadloos aan op de gemotiveerde instelling van de mountainbikers van het KMC team. Het moge duidelijk zijn dat Bekkenk daar geen uitzondering op vormt.

 

Lees verder »

Lyaemer Wonen: bouwtoezicht en –begeleiding woningen Lemmer

Lyaemer Wonen is een woningcorporatie in Lemmer en omgeving met een gevarieerd en modern bestand van ruim 1600 woningen. Hiermee zorgen ze ervoor dat iedereen die een huurwoning wenst deze ook kan krijgen. Vanuit eerdere samenwerkingen is KPMS gevraagd om het bouwtoezicht en de bouwbegeleiding te verzorgen voor de nieuwbouw van woningen aan respectievelijk de Tramdijk Oost en Zuiderzeestraat in Lemmer.

In mei 2020 is het nieuwbouwproject van 8 woningen aan de Tramdijk Oost in Lemmer opgestart. Deze woningen, naar een ontwerp van Friso uit Sneek, worden turn-key en energiezuinig gebouwd; zo zullen ze onder andere voorzien zijn van zonnepanelen en warmtepompen. Nu de palen zijn geheid, is KPMS begonnen met het dagelijks bouwtoezicht. Als alles volgens planning verloopt, zullen de woningen oktober 2020 worden opgeleverd.

KPMS begeleidt sinds februari 2020 ook de nieuwbouw van 20 energiezuinige woningen aan de Zuiderzeestraat in Lemmer. De start van dit bouwproject kent enige vertraging vanwege het uitstel van de sloop van de bestaande woningen door een flora en fauna-uitdaging. Er bleken namelijk huismusjes en – zeldzame – vleermuizen in de woningen te huizen, die voor de sloop eerst vertrokken moesten zijn. Met oog voor milieu en natuur zijn er daarom alternatieve voorzieningen voor de dieren in de wijk gecreëerd, zoals nestkasjes en een vleermuishotel. Ook is er wekelijks contact met een ecoloog die de situatie in de gaten houdt. Zodra de dieren uit de woningen vertrokken zijn, kan er begonnen worden met de sloop. Daarnaast zal er ook nog grondsaneerwerk plaatsvinden, vanwege een lichte bodemverontreiniging in een gedempte sloot. Daarom zal de bodem gedeeltelijk worden afgegraven en schoongemaakt. Ook zal er voor aanvang van de sloop nog een asbestsanering in de woningen plaatsvinden.

Naar verwachting zal vlak voor de bouwvak de locatie geheel bouwrijp zijn, waardoor het heiwerk voor de nieuwbouw van de 20 woningen kan beginnen. Regelmatig bouwoverleg tussen alle betrokken partijen (KPMS, nutsbedrijven, gemeente, aannemer, Van der Wal Sloopwerken en Bouwgroep Dijkstra Draisma) draagt bij aan een zo effectief mogelijke werkwijze en het streven om de woningen in het voorjaar van 2021 te kunnen opleveren.

Lees verder »

GroenLeven zonne-energie: ontwikkeling modulair carport-systeem voor zonnepanelen

GroenLeven werkt elke dag gepassioneerd aan hun missie: de wereld voorzien van schone energie. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers creëren zij zonne-energiebronnen. Zo verzorgen zij de plaatsing van zonnepanelen op onder andere grote bedrijfspanden, winkels en parkeerplaatsen. KPMS is door GroenLeven benaderd om een modulair carport-systeem te ontwikkelen waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

GroenLeven is reeds een bekende opdrachtgever van KPMS. Eerdere gezamenlijke projecten bestonden voornamelijk uit het verzorgen van Revit 3D-tekeningen voor boerderijen, om zo tezamen met diverse inspectiegegevens te beoordelen of het constructief haalbaar was om zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast heeft KPMS een bijdrage mogen leveren aan het ontwerp van de nieuwe inrichting van het GroenLeven-kantoor. Deze samenwerkingen lagen ten grondslag aan dit nieuwe project met het oog op de engineering/ontwikkeling van een modulair carport-systeem. Sinds een half jaar is KPMS verantwoordelijk voor het opstellen van een uitvoeringsgereed-ontwerp, van waaruit er wordt gewerkt naar een zo homogeen mogelijk modulair systeem waardoor diverse carports snel en efficiënt geplaatst kunnen worden.

Dit unieke project bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase; inmiddels is er gestart met een pilotproject waarbij er twee carports in Friesland worden geplaatst.

 

Lees verder »

Oplevering Polikliniek KNO Tjongerschans

Vanaf maart 2020 is de nieuwe polikliniek KNO van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen geopend. KPMS heeft de bouwbegeleiding verzorgd.

KPMS heeft al langer een relatie met ziekenhuis Tjongerschans, welke is ontstaan vanuit eerdere bouwprojecten, onder andere ook in samenwerking met zorgorganisatie Meriant (expertisecentrum voor medisch specialistische ouderzorg). Mede hierdoor was er een goede basis voor KPMS om vanaf het Voorlopig Ontwerptraject een bijdrage te leveren aan dit omvangrijke verbouwproject. In bouwteamverband heeft KPMS het traject tot een Definitief Ontwerp gebracht, waarmee het project begin zomer 2019 nagenoeg gereed was voor uitvoering.Na een positief directiebesluit op de investering, vond in september 2019 de start van de bouw plaats. Het project bracht een uitdaging met zich mee, omdat direct onder een hoger gelegen technische ruimte een audiocabine moest worden gerealiseerd. De trillingen van de luchtinstallaties in deze ruimte hadden een storende invloed op het geluidsniveau in de cabine. KPMS heeft hiervoor een ervaren studiobouwer benaderd. De aannemer heeft samen met deze partij uiteindelijk het beoogde resultaat behaald, zónder aanpassingen te doen aan de installaties.

De nieuwe polikliniek is een mooie lichte afdeling geworden, ruim van opzet en voorzien van de nieuwste medische technieken. Alle betrokkenen zijn zeer tevreden over het resultaat, dat binnen de planning en budget is gerealiseerd.

Lees verder »

Opening vernieuwde ALDI Delfzijl

 

Vrijdag 14 februari was de feestelijke opening van de geheel vernieuwde ALDI in Delfzijl. In navolging van een aantal andere ALDI-winkels, heeft KPMS in samenwerking met verschillende partijen ook deze winkel volledig vernieuwd volgens AniKo: Aldi Nord Instore Konzept. De winkel is slechts drie weken dicht geweest; in deze periode is de gehele winkel leeggehaald en zijn onder andere een nieuwe vloer, installaties, plafonds en (koel)stellingen geplaatst.

In het voortraject heeft KPMS de werkvoorbereiding op zich genomen, waarna ALDI de uitvoerende partijen heeft geselecteerd voor de realisatie van de bouwwerkzaamheden. Gedurende de uitvoering werd de projectleiding verzorgd door KPMS. Door intensief toezicht te houden op de planning en uitvoering, konden de werkzaamheden binnen een zo kort mogelijke periode verricht worden.

Alle werkzaamheden zijn in drie weken uitgevoerd, waardoor de winkel relatief kort dicht was en de impact op de bedrijvigheid minimaal bleef. Een van de aspecten die hieraan bijdroeg, was het starten met de aanpak van de oude bakkerij aan de rechterzijde van de winkel. Hierdoor kon de normale verkoop in eerste instantie gewoon doorgaan. Dankzij efficiënte samenwerking en communicatie met alle uitvoerende partijen, heeft KPMS dit project binnen de gestelde planning afgerond. Het resultaat? Een mooie, frisse ‘nieuwe’ ALDI!

Met dank aan alle projectpartners: Bouwgroep De Jong, Leijdsman installaties, Fridina, Imarco, Alraf, Peeters objecten, NVD beveiligingstechniek en MultiCross.

 

Lees verder »

Start uitbreiding bedrijfshal Van Wijk Nederland bv

Afgelopen maandag is de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van een bedrijfshal voor Van Wijk Nederland bv. Als specialist in het ontwikkelen, fabriceren, installeren en doorlopend onderhouden van industriedeuren en dock-equipment, is Van Wijk Nederland bv werkzaam voor een breed scala klanten in verschillende marktsegmenten binnen Europa. Na afronding van het ontwerpproces, bestek, calculatie en werk- en bouwvoorbereiding, zal KPMS vanaf heden de uitbreiding van de bedrijfshal begeleiden.

De bedrijfshal zal met zo’n 400 vierkante meter worden vergroot; een noodzakelijke uitbreiding vanwege ontwikkelingen in de productielijn van Van Wijk Nederland bv. Een belangrijke reden voor het vergroten van de bedrijfshal-capaciteit, is het plaatsen van een grote oven ten behoeve van het poedercoaten van de vele staalproducten. Eén van de uitgangspunten van dit project is de continue productie van docklevellers en dockshelters (dag en nacht). Daarom staat directe communicatie en nauwgezette samenwerking met de opdrachtgever centraal. 

Naar verwachting zal het project eind mei 2020 worden opgeleverd.

Lees verder »

KPMS partner van het KMC mountainbiketeam

KPMS gaat het KMC mountainbiketeam met onmiddellijke ingang ondersteunen. Het bouwadviesbureau uit Heerenveen wist door haar nuchtere en gedreven benadering van projecten in de afgelopen jaren uit te groeien tot een team van ruim vijftig specialisten.

‘De gedrevenheid waarmee wij de groei van ons bedrijf gerealiseerd hebben zien we terug bij de mountainbikers van het KMC team. Wij associëren ons graag met het milieuvriendelijke en dynamische karakter van de mountainbike sport. Naast de topsport component waarmee we onze naamsbekendheid verhogen, leent de mountainbike sport zich ook uitstekend voor relatiemarketing. Dit geeft het zakendoen een persoonlijk en energiek karakter’, aldus Evert Koopmans en Johan Gielstra namens KPMS.

Lees verder »