Categorie: Nieuws

Nieuwbouw microbiologisch laboratorium Eurofins

Eurofins Food & Feed Testing Netherlands – behorend tot de top van de voedingslaboratoria – heeft zijn vestiging binnen Heerenveen verhuisd naar een complex met 2300 vierkante meter laboratorium en 560 vierkante meter kantoor. Eurofins heeft deze stap gezet met het oog op groei, overnames uit het verleden en een toekomstbestendige positie.  In juni 2018 begon de bouw en inmiddels is dit uiterst moderne microbiologisch lab opgeleverd. KPMS Bouwadvies heeft gezamenlijk met Technion Adviseurs de bouwdirectie en het toezicht gevoerd.

De opdrachtgever heeft zelfstandig het aanbestedingstraject gestart, waarna KPMS en Technion begin 2018 benaderd zijn om de contractstukken te screenen. Toen  de opdracht eenmaal was getekend, kwam het aanvullende verzoek om de bouwdirectie en het bouwtoezicht voor dit project te verzorgen.

Een klein initiatief wat uiteindelijk uitgroeide tot een omvangrijke opdracht in samenwerking met Technion. Een vertrouwde samenwerking waarbij de partijen elkaar als vanzelfsprekend goed hebben ondersteund. Uiteindelijk is dit bouwproject – ondanks de druk – binnen de planning opgeleverd. Een mooi gezamenlijk resultaat met de bouwpartners Jorritsma Bouw en Engie!

Lees verder »

Revit BIM bibliotheek voor Meilof Riks

Bron: https://www.meilofriks.nl/over-meilof-riks/bim-bibliotheek-aluminium-bouwproducten/

Eind 2018 kreeg KPMS Bouwadvies de vraag om voor Meilof Riks een Revit BIM bibliotheek op te zetten. Deze bibliotheek dient ter ondersteuning bij het op maat ontwerpen, vormgeven en implementeren van de producten van Meilof Riks ter ondersteuning van de ontwerpende en uitvoerende partijen. Daarnaast maakt Meilof Riks gebruik van de aangeleverde modellen zodat het proces bij Meilof Riks soepeler verloopt. Onlangs heeft KPMS dit project afgerond: op basis van de aluminium dak- en gevelproducten van Meilof Riks zijn digitale modellen gecreëerd die door elke betrokken partij binnen de bouw gebruikt kunnen worden.

Het project kende een heldere start dankzij een productpresentatie vanuit Meilof Riks die het benodigde inzicht bracht. Zo zijn er onder andere– op basis van startmodellen – diverse goten in Revit uitgewerkt. Zodoende kan er dankzij geleverde modellen te allen tijde meebewogen worden in het bouwproces (bijvoorbeeld bij de werkvoorbereiding) en duidelijk worden nagegaan welke producten zijn gebruikt binnen een project. De complexiteit van de Revit software vormt regelmatig een struikelblok voor partijen die hiermee willen starten, dit vanwege de doorgaans complexe projectonderdelen (daken, wanden, goten, etc.). Meilof Riks heeft in dit geval – dankzij de goed verlopen samenwerking – verdiepte productkennis vergaard en is hierdoor in staat om te beoordelen in hoeverre modellen toepasselijk en werkbaar zijn. Daarnaast kan men nu zelfstandig verbeteringen doorvoeren.

Kortom, KPMS heeft bij dit project niet alleen het nodige software technische advies geboden en een product geleverd volgens de laatste standaarden; Meilof Riks heeft KPMS ook de nodige productkennis meegegeven. Een mooie samenwerking waarin beide partijen elkaar sterk in kennis hebben aangevuld.

Lees verder »

Inspecteren conform de NEN2767 en opstellen MeerJarenOnderhoudsPlannen

KPMS Bouwadvies heeft de afgelopen periode veel bouwkundige inspecties mogen uitvoeren conform de NEN2767 voor diverse opdrachtgevers. Zo hebben wij voor Waterbedrijf Groningen de buiten- en binnenzijde mogen inspecteren van het hoofdkantoor.

De inspecties geven inzicht in de onderhoudstoestand van een gebouw. Door een plan te maken voor het herstel van de geconstateerde gebreken kan vervolgschade worden voorkomen. Op dit moment worden de bevindingen verwerkt en worden er op basis van de onderhoudsstrategieën, meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. De onderhoudsmaatregelen worden geagendeerd met budgetten. Hierdoor worden de verwachte onderhoudskosten inzichtelijk voor de komende jaren. Door het gebouwonderhoud te clusteren wordt de overlast voor de gebruikers beperkt, worden kosten bespaard en kunnen uitvoerende partijen efficiënt worden ingepland.

Lees verder »

Uitbreiding Warehouse Van der Werff Logistics

Eind juli 2018 is de uitbreiding van het Warehouse van Van der Werff Logistics (vestiging Heerenveen) in gebruik genomen. De uitbreiding betekent voor Van der Werff een verdubbeling van de opslag- cq. overslagcapaciteit naar 5.000m². Gaandeweg de realisatie werd deze ruimte al verhuurd aan diverse bestaande en nieuwe klanten van Van der Werff.

De realisatie bedroeg een kleine 6 maanden en is met de uitvoerende partijen voorspoedig verlopen. Dit mede dankzij een uitstekende samenwerking tussen de diverse bouwpartners!

Lees verder »

Nieuw pand in gebruik genomen door Omrin ten behoeve van nieuwe kunststof sorteerinstallatie

Het nieuwe pand ten behoeve van de nieuwe KunststofSorteerInstallatie (KSI) in Heerenveen is in gebruik genomen door Omrin! De nieuwe hypermoderne installatie maakt het mogelijk kunststoffen nog beter te scheiden. Mede hierdoor is Omrin finalist geworden voor de Koning Willem I Plaquette voor duurzaam ondernemerschap.

KPMS Bouwadvies heeft in opdracht van Kamplacon de projectleiding mogen uitvoeren.

Lees verder »

Start bouw een feit voor nieuwbouw Aldi Harlingen

Woensdag 11 april 2018 is de eerste paal geslagen voor ALDI Harlingen! Naast de bestaande winkel wordt een nieuwe Aldi gebouwd. Deze winkel wordt ongeveer twee keer zo groot als de bestaande winkel (circa 1200 m² inclusief magazijn). Op de plaats van de oude Aldi wordt parkeergelegenheid gecreëerd. De planning is dat rond de bouwvak het winkelend publiek de eerste boodschappen kan doen.

KPMS Bouwadvies voert namens Aldi het bouwtoezicht.

Lees verder »

Winkelpand met appartementen te Heerenveen opgeleverd!

Woensdag 11 april 2018 is het winkelpand met 4 appartementen op een prachtige centrumlocatie aan de Dracht 86 in Heerenveen opgeleverd. Bruning De Goede Vastgoedregisseurs heeft de ontwikkeling, sloop en herbouw van dit pand georganiseerd namens haar opdrachtgever HB Capital.

KPMS Bouwadvies heeft voor vastgoedregisseur Bruning de Goede het aanbestedingstraject begeleid en de bouwdirectie gevoerd.

De winkelruimte en de appartementen worden nog te huur aangeboden via Dijkvast makelaar in Vastgoed! Heeft u interesse? Meer informatie kunt u vinden op de website van Dijkvast

Lees verder »

Operatiekamer van de toekomst voor het UMCG

De toekomst van de zorg belooft een samenkomst van uiteenlopende, nieuwe technologieën. Recentelijk heeft het UMCG een zogenaamde mock-up gemaakt van de operatiekamer van de toekomst. Dit model biedt allerlei betrokkenen inzicht in het toekomstbeeld rondom de OK. Dankzij de feedback die hierop wordt verzameld, is het mogelijk om dit voldoende te optimaliseren voordat de nieuwe operatiekamer daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

KPMS Bouwadvies heeft – in opdracht van het UMCG – de mock-up samen met YP Your Partner in de HoloLens gezet. Zo kan er bekeken worden in hoeverre dit een mogelijk(e) aanvulling of alternatief is voor een mock-up. Door middel van augmented reality kan men in de werkelijke omgeving virtuele onderdelen toevoegen. Op deze innovatieve manier kan een lege operatiekamer als het ware compleet ‘ingericht’ worden.

De mock-up geeft in principe een beter beeld dan de HoloLens, maar dankzij het projecteren van de beelden in de OK kan er wel veel informatie worden vergaard rondom de verschillende afmetingen en afstanden van alle onderdelen. Zo zorgt een relatief kleine investering toch voor duidelijk beeld van de uiteindelijk ingerichte ruimte. Kortom; een erg geslaagde test!

Lees verder »

Bouwbegeleiding Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen

Ziekenhuis Tjongerschans en zorgorganisatie Meriant (onderdeel van Zorggroep Alliade), bouwen in 2018 op het ziekenhuisterrein in Heerenveen een expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg. Op woensdag 17 januari is het officiële startschot voor de nieuwbouw gegeven. Binnen dit expertisecentrum worden de geriatrische revalidatieafdeling van Meriant en de klinische geriatrieafdeling van Tjongerschans gevestigd. Dit expertisecentrum, naar een ontwerp van Architectenbureau Van Manen en Zwart, is volledig gebaseerd op het bieden van optimale zorg voor kwetsbare ouderen.

Een unieke constructie. “Door de noodzakelijke sloop van één van onze panden, moesten wij op zoek naar een nieuw onderkomen voor de geriatrische revalidatie. Tjongerschans wilde de klinische geriatrie uitbreiden en dat paste niet binnen de huidige muren van het ziekenhuis. Omdat de samenwerking tussen Alliade en Tjongerschans al jaren erg goed is, hebben we gekeken of we iets voor elkaar konden betekenen”, aldus Mieke Draijer, directeur medische zaken bij Zorggroep Alliade.

KPMS voert de bouwbegeleiding uit en ziet er mede op toe dat de nieuwbouw van ca. 5.000m² uiteindelijk optimaal aansluit op de wensen van de verschillende gebruikers. Dit varieert van het afstemmen van de installaties, domoticatoepassingen en maatmeubilair, tot ervoor zorgen dat de diverse – vaak kritische – bedrijfsprocessen van het ziekenhuis ongestoord kunnen continueren. De nieuwbouw behelst onder andere vier verpleegafdelingen (totaal 58 kamers), veel ruimte(s) voor revalidatieoefeningen, behandelkamers en een sportcafé waarin zowel klinische en poliklinische patiënten als bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.

Wanneer alles volgens planning verloopt, kan het gebouw begin 2019 in gebruik worden genomen.

Bekijk hier een impressie van het nieuwe gebouw:

 

Lees verder »

Bezoekerspaviljoen Park Vijversburg genomineerd voor de architectuurprijs van Nederland

De jury van de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) heeft het bezoekerspaviljoen Park Vijversburg te Tytsjerk genomineerd voor de architectuurprijs 2018! KPMS is betrokken geweest bij de totstandkoming van het paviljoen. In opdracht van Jurriens Noord heeft KPMS de projectcoördinatie voor Villa Vijversburg uitgevoerd.

Het paviljoen – ontworpen door de Japanse architect Junya Ishigami en de Rotterdamse architecte Marieke Kums – zoekt de grenzen van het mogelijke op. Door middel van hoogteverschillen zijn goede verhoudingen ten opzichte van de Villa tot stand gekomen. Uniek aan het gebouw is de draagconstructie, die volledig bestaat uit glazen wanden. Het ontwerp is gericht op versterking van de ervaring van het park en sluit aan bij de natuurlijke lijnen ervan. Zo biedt het paviljoen een optimale beleving aan de bezoeker.

Breng ook uw stem uit op de site https://www.gebouwvanhetjaar.nl/publieksprijs-2018/

Lees verder »