Disclaimer

Algemene Voorwaarden voor www.kpms.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.kpms.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door KPMS bouwadvies b.v. . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KPMS bouwadvies b.v. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij KPMS bouwadvies b.v..

Indien van toepassing:

Voor de informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met KPMS bouwadvies b.v. te mogen claimen of te veronderstellen.

KPMS bouwadvies b.v. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. KPMS bouwadvies b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kpms.nl op deze pagina.

 

Bekijk onze cases

HEMA Gorredijk: omvangrijke nieuw- en verbouw

HEMA streeft ernaar om het leven van haar klanten een stuk makkelijker en plezieriger te maken. HEMA is door consumenten al acht keer op rij verkozen tot ‘meest onmisbare merk van Nederland.'

Meer lezen
Restauratie Watertoren met Jurriens Noord

Restaureren is vakmanschap. Jurriens Noord - per 1 mei 2016 onderdeel van Friso Bouwgroep - vormt op dit gebied een waar begrip in Noord Nederland.

Meer lezen
Duurzame samenwerking met Lyaemer Wonen

Lyaemer Wonen zorgt ervoor dat iedereen die een huurwoning wenst deze ook kan krijgen. De woningcorporatie is zo'n 100 jaar geleden gestart in Lemmer en omgeving.

Meer lezen
  • Meer dan 50 bouwexperts via één contactpersoon
  • Opdrachtgever centraal in het bouwproces
  • Expertise binnen elk vakgebied
  • Werken volgens een inzichtelijk proces
  • Helder inzicht en grip op exploitatiekosten