Lyaemer Wonen: bouwtoezicht en –begeleiding woningen Lemmer

Lyaemer Wonen is een woningcorporatie in Lemmer en omgeving met een gevarieerd en modern bestand van ruim 1600 woningen. Hiermee zorgen ze ervoor dat iedereen die een huurwoning wenst deze ook kan krijgen. Vanuit eerdere samenwerkingen is KPMS gevraagd om het bouwtoezicht en de bouwbegeleiding te verzorgen voor de nieuwbouw van woningen aan respectievelijk de Tramdijk Oost en Zuiderzeestraat in Lemmer.

In mei 2020 is het nieuwbouwproject van 8 woningen aan de Tramdijk Oost in Lemmer opgestart. Deze woningen, naar een ontwerp van Friso uit Sneek, worden turn-key en energiezuinig gebouwd; zo zullen ze onder andere voorzien zijn van zonnepanelen en warmtepompen. Nu de palen zijn geheid, is KPMS begonnen met het dagelijks bouwtoezicht. Als alles volgens planning verloopt, zullen de woningen oktober 2020 worden opgeleverd.

KPMS begeleidt sinds februari 2020 ook de nieuwbouw van 20 energiezuinige woningen aan de Zuiderzeestraat in Lemmer. De start van dit bouwproject kent enige vertraging vanwege het uitstel van de sloop van de bestaande woningen door een flora en fauna-uitdaging. Er bleken namelijk huismusjes en – zeldzame – vleermuizen in de woningen te huizen, die voor de sloop eerst vertrokken moesten zijn. Met oog voor milieu en natuur zijn er daarom alternatieve voorzieningen voor de dieren in de wijk gecreëerd, zoals nestkasjes en een vleermuishotel. Ook is er wekelijks contact met een ecoloog die de situatie in de gaten houdt. Zodra de dieren uit de woningen vertrokken zijn, kan er begonnen worden met de sloop. Daarnaast zal er ook nog grondsaneerwerk plaatsvinden, vanwege een lichte bodemverontreiniging in een gedempte sloot. Daarom zal de bodem gedeeltelijk worden afgegraven en schoongemaakt. Ook zal er voor aanvang van de sloop nog een asbestsanering in de woningen plaatsvinden.

Naar verwachting zal vlak voor de bouwvak de locatie geheel bouwrijp zijn, waardoor het heiwerk voor de nieuwbouw van de 20 woningen kan beginnen. Regelmatig bouwoverleg tussen alle betrokken partijen (KPMS, nutsbedrijven, gemeente, aannemer, Van der Wal Sloopwerken en Bouwgroep Dijkstra Draisma) draagt bij aan een zo effectief mogelijke werkwijze en het streven om de woningen in het voorjaar van 2021 te kunnen opleveren.