Oplevering Polikliniek KNO Tjongerschans

Vanaf maart 2020 is de nieuwe polikliniek KNO van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen geopend. KPMS heeft de bouwbegeleiding verzorgd.

KPMS heeft al langer een relatie met ziekenhuis Tjongerschans, welke is ontstaan vanuit eerdere bouwprojecten, onder andere ook in samenwerking met zorgorganisatie Meriant (expertisecentrum voor medisch specialistische ouderzorg). Mede hierdoor was er een goede basis voor KPMS om vanaf het Voorlopig Ontwerptraject een bijdrage te leveren aan dit omvangrijke verbouwproject. In bouwteamverband heeft KPMS het traject tot een Definitief Ontwerp gebracht, waarmee het project begin zomer 2019 nagenoeg gereed was voor uitvoering.Na een positief directiebesluit op de investering, vond in september 2019 de start van de bouw plaats. Het project bracht een uitdaging met zich mee, omdat direct onder een hoger gelegen technische ruimte een audiocabine moest worden gerealiseerd. De trillingen van de luchtinstallaties in deze ruimte hadden een storende invloed op het geluidsniveau in de cabine. KPMS heeft hiervoor een ervaren studiobouwer benaderd. De aannemer heeft samen met deze partij uiteindelijk het beoogde resultaat behaald, zónder aanpassingen te doen aan de installaties.

De nieuwe polikliniek is een mooie lichte afdeling geworden, ruim van opzet en voorzien van de nieuwste medische technieken. Alle betrokkenen zijn zeer tevreden over het resultaat, dat binnen de planning en budget is gerealiseerd.