GroenLeven zonne-energie: ontwikkeling modulair carport-systeem voor zonnepanelen

GroenLeven werkt elke dag gepassioneerd aan hun missie: de wereld voorzien van schone energie. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers creëren zij zonne-energiebronnen. Zo verzorgen zij de plaatsing van zonnepanelen op onder andere grote bedrijfspanden, winkels en parkeerplaatsen. KPMS is door GroenLeven benaderd om een modulair carport-systeem te ontwikkelen waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

GroenLeven is reeds een bekende opdrachtgever van KPMS. Eerdere gezamenlijke projecten bestonden voornamelijk uit het verzorgen van Revit 3D-tekeningen voor boerderijen, om zo tezamen met diverse inspectiegegevens te beoordelen of het constructief haalbaar was om zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast heeft KPMS een bijdrage mogen leveren aan het ontwerp van de nieuwe inrichting van het GroenLeven-kantoor. Deze samenwerkingen lagen ten grondslag aan dit nieuwe project met het oog op de engineering/ontwikkeling van een modulair carport-systeem. Sinds een half jaar is KPMS verantwoordelijk voor het opstellen van een uitvoeringsgereed-ontwerp, van waaruit er wordt gewerkt naar een zo homogeen mogelijk modulair systeem waardoor diverse carports snel en efficiënt geplaatst kunnen worden.

Dit unieke project bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase; inmiddels is er gestart met een pilotproject waarbij er twee carports in Friesland worden geplaatst.