Opening Neosuites Afdeling Neonatologie Medisch Centrum Leeuwarden

Opening Neosuites Afdeling Neonatologie Medisch Centrum Leeuwarden – Reinier Homma

28 maart jl. is de nieuwe afdeling Neonatologie van het Medisch Centrum Leeuwarden geopend door burgemeester Sybrand Buma. Het project is 2 jaar geleden door KPMS ‘uit het slob getrokken’, omdat de opdrachtgever vastliep in haar PVE en de inpassing daarvan in de beperkte beschikbare ruimte. Uiteindelijk is de oorspronkelijke couveusezaal (met destijds plaats voor 20 vroeggeborenen) verbouwd tot een hotelachtige omgeving met 8 suites waarin een van de ouders gedurende de opnameduur, bij hun pasgeboren kind of tweeling kan verblijven. Dit bevordert onder anderen het herstel van het kind.

Lastige puzzel
Het was inderdaad een lastige puzzel, vooral omdat de ‘instroom’, zich moeilijk laat plannen. Door een aantal kamers uit te rusten voor twee couveuses, is men in staat om op verschillende situaties in te spelen. In de resterende ruimte is naast een Acute kamer, een kleine ‘zaal’ voor 4 couveuses gecreëerd, voor kinderen die extra visuele aandacht nodig hebben, voor meerlingen, of voor kinderen waarvan de ouders een dergelijk verblijf niet wenselijk vinden. Dit laatste is uniek voor Nederland. Al met al kan de afdeling goed uit de voeten met de nieuwe, compacte werkomgeving!

 

IQ-Messenger
De grootste verandering zit echter in het feit dat t.o.v. de vroegere situatie, het zorgpersoneel elkaar nu niet meer kan zien, horen of even collegiaal kan bijspringen. Daarvoor gaat men met IQ-Messenger werken, een platvorm waarbij men op één device alle denkbare bewakingssystemen kan aflezen. In de toekomst kan het systeem zélfs aangeven om welke reden het kindje huilt!

Per couveuse is voorzien in 12 wcd’s, pe’s, data, zuurstof, perslucht en vacuüm, hetgeen is opgenomen in een wandgoot van fa. Heijneman.
De warmtelast van alle apparatuur wordt weggekoeld middels een klimaatplafond van Inteco.

Het werk is gerealiseerd in bouw- team met Bouwbedrijf De Vries Leeuwarden en SPIE Building Solutions. Interieurontwerp EGM

.