Nieuwbouw microbiologisch laboratorium Eurofins

Eurofins Food & Feed Testing Netherlands – behorend tot de top van de voedingslaboratoria – heeft zijn vestiging binnen Heerenveen verhuisd naar een complex met 2300 vierkante meter laboratorium en 560 vierkante meter kantoor. Eurofins heeft deze stap gezet met het oog op groei, overnames uit het verleden en een toekomstbestendige positie.  In juni 2018 begon de bouw en inmiddels is dit uiterst moderne microbiologisch lab opgeleverd. KPMS Bouwadvies heeft gezamenlijk met Technion Adviseurs de bouwdirectie en het toezicht gevoerd.

De opdrachtgever heeft zelfstandig het aanbestedingstraject gestart, waarna KPMS en Technion begin 2018 benaderd zijn om de contractstukken te screenen. Toen  de opdracht eenmaal was getekend, kwam het aanvullende verzoek om de bouwdirectie en het bouwtoezicht voor dit project te verzorgen.

Een klein initiatief wat uiteindelijk uitgroeide tot een omvangrijke opdracht in samenwerking met Technion. Een vertrouwde samenwerking waarbij de partijen elkaar als vanzelfsprekend goed hebben ondersteund. Uiteindelijk is dit bouwproject – ondanks de druk – binnen de planning opgeleverd. Een mooi gezamenlijk resultaat met de bouwpartners Jorritsma Bouw en Engie!