Revit BIM bibliotheek voor Meilof Riks

Bron: https://www.meilofriks.nl/over-meilof-riks/bim-bibliotheek-aluminium-bouwproducten/

Eind 2018 kreeg KPMS Bouwadvies de vraag om voor Meilof Riks een Revit BIM bibliotheek op te zetten. Deze bibliotheek dient ter ondersteuning bij het op maat ontwerpen, vormgeven en implementeren van de producten van Meilof Riks ter ondersteuning van de ontwerpende en uitvoerende partijen. Daarnaast maakt Meilof Riks gebruik van de aangeleverde modellen zodat het proces bij Meilof Riks soepeler verloopt. Onlangs heeft KPMS dit project afgerond: op basis van de aluminium dak- en gevelproducten van Meilof Riks zijn digitale modellen gecreëerd die door elke betrokken partij binnen de bouw gebruikt kunnen worden.

Het project kende een heldere start dankzij een productpresentatie vanuit Meilof Riks die het benodigde inzicht bracht. Zo zijn er onder andere– op basis van startmodellen – diverse goten in Revit uitgewerkt. Zodoende kan er dankzij geleverde modellen te allen tijde meebewogen worden in het bouwproces (bijvoorbeeld bij de werkvoorbereiding) en duidelijk worden nagegaan welke producten zijn gebruikt binnen een project. De complexiteit van de Revit software vormt regelmatig een struikelblok voor partijen die hiermee willen starten, dit vanwege de doorgaans complexe projectonderdelen (daken, wanden, goten, etc.). Meilof Riks heeft in dit geval – dankzij de goed verlopen samenwerking – verdiepte productkennis vergaard en is hierdoor in staat om te beoordelen in hoeverre modellen toepasselijk en werkbaar zijn. Daarnaast kan men nu zelfstandig verbeteringen doorvoeren.

Kortom, KPMS heeft bij dit project niet alleen het nodige software technische advies geboden en een product geleverd volgens de laatste standaarden; Meilof Riks heeft KPMS ook de nodige productkennis meegegeven. Een mooie samenwerking waarin beide partijen elkaar sterk in kennis hebben aangevuld.