Inspecteren conform de NEN2767 en opstellen MeerJarenOnderhoudsPlannen

KPMS Bouwadvies heeft de afgelopen periode veel bouwkundige inspecties mogen uitvoeren conform de NEN2767 voor diverse opdrachtgevers. Zo hebben wij voor Waterbedrijf Groningen de buiten- en binnenzijde mogen inspecteren van het hoofdkantoor.

De inspecties geven inzicht in de onderhoudstoestand van een gebouw. Door een plan te maken voor het herstel van de geconstateerde gebreken kan vervolgschade worden voorkomen. Op dit moment worden de bevindingen verwerkt en worden er op basis van de onderhoudsstrategieën, meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. De onderhoudsmaatregelen worden geagendeerd met budgetten. Hierdoor worden de verwachte onderhoudskosten inzichtelijk voor de komende jaren. Door het gebouwonderhoud te clusteren wordt de overlast voor de gebruikers beperkt, worden kosten bespaard en kunnen uitvoerende partijen efficiënt worden ingepland.