Oplevering werkplaats Van der Werff Logistics

Er is al jaren een hecht contact tussen KPMS en Van der Werff Logistics. Van der Werff Logistics verzorgt als professionele logistieke dienstverlener het transport, de warehousing en distributie van goederen en lading in voornamelijk de Benelux, Frankrijk en Duitsland. In opvolging van eerdere begeleiding rondom de bouw en uitbreiding van enkele opslagloodsen – in respectievelijk 2011 en 2018 – werd KPMS wederom door Van der Werff benaderd. Ditmaal voor het bouwkundige ontwerp én de complete bouwbegeleiding van een nieuwe werkplaats. 

Na afronding van de uitwerking van het ontwerp in augustus 2018, is in april 2019 de bouwbegeleiding van de werkplaats gestart. Bijzonder scherpe coördinatie was, vanwege alle partijen, bij dit project van groot belang. Zo moesten er onder andere meerdere (smeer)putten worden afgestemd op de werkplaatsinstallatie, was het van belang dat de instortvoorzieningen op de goede plek kwamen en diende er specifieke aandacht te worden geschonken aan de kantoorgedeelten. Hierdoor omvatte de bouwbegeleiding veel verschillende aspecten.  

Binnen alle facetten van dit project kwamen diverse disciplines samen, waardoor er samengewerkt moest worden met verschillende partijen. KPMS heeft veel aandacht geschonken aan het continu gezamenlijk afstemmen van het proces. Deze korte lijnen droegen bij aan een goede teamsfeer en waar nodig de juiste oplossingen. Dankzij regelmatig overleg en het nakomen van heldere afspraken, is de uitvoering succesvol en geheel volgens planning verlopen. De oplevering vond plaats op maandag 25 november 2019.